Bestyrelsen 2020: 

Efter generalforsamlingen 3. februar 2020 og efterfølgende konstitueringsmøde har bestyrelsen konstitueret sig som følger:

Formand: René Nielsen
Mobil: 2116 8378 (efter 16.00 på hverdage)
E-mail: formand@roedekrojagtforening.dk

Kasserer: Bernd Weber
E-mail: kasserer@roedekrojagtforening.dk

Sekretær: H.C. Petersen

Næstformand: Frank Michelsen

Medlem: Paul Beck

Medlem: Bjarne Skøtt

Medlem: Ian Jørgensen

1. suppleant: Peter Andersen
2. suppleant: Kjeld Thomsen

Udvalg

De faste udvalg i foreningen er sammensat som følger:

Jagtudvalget: Formand er René og alle andre er medlem.
Riffeludvalget: Formand er Peter, Kjeld og René er medlem
Flugtskydning: Formand er Paul, Frank er medlem
Aktivitetsudvalg: Formand er René, HC, Ian og Peter er medlem
Klubhuset: Formand er H.C, Ian er medlem

© 2020 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/