Bestyrelsen 2021/2022: 

Efter generalforsamlingen 21. juni 2021 og efterfølgende konstitueringsmøde, har bestyrelsen konstitueret sig som følger:

Formand: René Nielsen
Mobil: 2116 8378 (efter 16.00 på hverdage)
E-mail: formand@roedekrojagtforening.dk

Kasserer: Bernd Weber
E-mail: kasserer@roedekrojagtforening.dk

Næstformand: Frank Michelsen

Sekretær: H.C. Petersen

Medlem: Paul Beck

Medlem: Bjarne Skøtt

Medlem: Ian Jørgensen

1. suppleant: Kjeld Thomsen, 2. suppleant: Martin Clausen

 

De faste udvalg i foreningen er sammensat som følger:

Jagtudvalget: Tovholder er René, resten af bestyrelsen er medlemmer
Riffeludvalget: Tovholder er René, Benny er medlem
Flugtskydning: Tovholder er Paul, Frank er medlem
Aktivitetsudvalg: Tovholder er Ian, Martin er medlem
Klubhuset: Tovholder er H.C, Ian er medlem

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/