Bestyrelsen 2023/2024: 

Efter generalforsamlingen d. 6. februar 2023 har bestyrelsen konstitueret sig som følger:

Formand: René Nielsen
Mobil: 2116 8378 (efter 16.00 på hverdage)
E-mail: formand@roedekrojagtforening.dk

Kasserer:Torsten Lundholm
E-mail: kasserer@roedekrojagtforening.dk

Næstformand: Frank Michelsen

Sekretær: Ian Jørgensen

Medlem: Paul Beck

Medlem: Bjarne Skøtt

Medlem: Kjeld Thomsen

1. suppleant: Martin Clausen

2. suppleant: Jens Wortmann

 

De faste udvalg i foreningen er sammensat som følger:

Jagtudvalget: Tovholder er René og den øvrige bestyrelse

Riffeludvalget: Tovholder er Kjeld og Jens

Flugtskydning: Tovholder er Paul og Frank

Aktivitetsudvalg: Tovholder er Ian og Torsten

Hundetræningsudvalg: Tovholder er Martin og  Anne

Klubhuset: Tovholder er Ian og Bjarne

 

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/