Bestyrelsen 2022/2023: 

Efter generalforsamlingen d. 7 februar 2022 og efterfølgende konstitueringsmøde, har bestyrelsen konstitueret sig som følger:

Formand: René Nielsen
Mobil: 2116 8378 (efter 16.00 på hverdage)
E-mail: formand@roedekrojagtforening.dk

Kasserer:Torsten Lundholm
E-mail: kasserer@roedekrojagtforening.dk

Næstformand: Frank Michelsen

Sekretær: Ian Jørgensen

Medlem: Paul Beck

Medlem: Bjarne Skøtt

Medlem: Kjeld Thomsen

1. suppleant: Martin Clausen

2. suppleant: Jens Wortmann

 

De faste udvalg i foreningen er sammensat som følger:

Jagtudvalget: Tovholder er René, resten af bestyrelsen er medlemmer

Riffeludvalget: Tovholder er Kjeld, Jens er medlem

Flugtskydning: Tovholder er Paul, Frank er medlem

Aktivitetsudvalg: Tovholder er Ian, Torsten er medlem

Hundetræningsudvalg: Tovholder er Martin, Anne er medlem

Klubhuset: Tovholder er Ian, Frank er medlem

 

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/