...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Torsdag d. 7. december kl. 19.00 holder vi klubaften og julehygge.

Foreningen er vært ved Gløgg og Æbleskiver og samtidig er der mulighed for at købe øl/vand.

Vel mødt😊
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Søndag den 17. december kl. 8.30 til ca. 16.00 afholder vi årets 4. fællesjagt.

Vi mødes ved klubhuset til fælles morgenkaffe og rundstykker og herefter kører vi samlet ud i terrænet.

Det er primært markjagt med remisser, sø og åer.

Efter jagten er der afslutning ved klubhuset, hvor der kan købes grillpølser, øl og vand.

Nærmere detaljer sendes kort tid efter tilmelding.

Prisen er 250,- for jagten samt morgenmaden.

Husk skriftlig tilmelding på e-mail: formand@roedekrojagtforening.dk og husk at meddele om du tager

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Lørdag den 13. januar 2024 kl. 8.30 til ca. 16.00 afholder vi sæsonens sidste fællesjagt.

Vi mødes ved klubhuset til fælles morgenkaffe og rundstykker og herefter kører vi samlet ud i terrænet.

Efter jagten er der afslutning ved klubhuset, hvor der serveres Gule ærter😊

Der er mulighed for at tage en gæst med efter aftale.

Prisen er 300,- for jagten, morgenmaden og Gule ærter.

Bindende tilmelding senest d. 7. januar på e-mail: formand@roedekrojagtforening.dk og husk at meddele om du tager hund med.

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mandag den 5. februar 2024. 

Hermed indkaldes til Rødekro og Omegns Jagtforening ordinære generalforsamling som afholdes mandag den 5. februar 2024 kl. 19.00 i klubhuset, Lunderup Markvej 3, 6230 Rødekro.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag som ønskes behandlet til generalforsamlingen skal være formanden skriftlig i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse på e-mail: re.nielsen@mail.dk

Foreningen er vært med kaffe mv.

Husk opsatser af danske og udenlandske bukke samt krage-/skadeben, så vi kan kåre årets jæger.

På bestyrelsens vegne
René Nielsen

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/