Velkommen til Rødekro og Omegns Jagtforening.

Rødekro og Omegns Jagtforening har hjemsted på adressen Lunderup Markvej 3, 6230 Rødekro, hvor vi har vores eget nyrenoveret klubhus.
Foreningen er startet i 1995 som en åben Jagtforening under Danmarks Jægerforbund og har i dag godt 230 medlemmer.

Vi råder over ca. 275 ha. jagtterræn som består af marker, mose, sø, krat og småskov.
Foruden fællesjagte arrangerer vi bukke- og kronvildtjagt på foreningens områder samt afholder klubaftener, riffelskydning, flugtskydning og meget mere.

Betalinger til foreningen skal ske på MobilePay nummer 398749 eller via overførsel til foreningens konto 8205 1570029297
Skriv venligst hvad betalingen dækker for.

Nyheder fra Rødekro Jagtforening

16. nov. 2020
Udlejning af Klubhuset. Medlemmer af Rødekro og Omegns Jagtforening har mulighed for at leje klubhuset til møder eller fest. Der er plads til ca. 36 personer og det nye køkken er fuldt udstyret med service og h…
23. dec. 2020
Generalforsamling 2021. Hermed indkaldes til Rødekro og Omegns Jagtforenings ordinære generalforsamling som afholdes mandag den 8. marts 2021 kl. 19.00 i klubhuset, Lunderup Markvej 3, 6230 Rødekro. Dagsorden if&…
24. sep. 2020
Grundet Corona situationen er Generalforsamlingen er flyttet til Mandag d. 8 Marts, se nyt opslag. Generalforsamling 2021. Hermed indkaldes til Rødekro og Omegns Jagtforenings ordinære generalforsamling som afholdes ma…
28. nov. 2020
Grundet de nyeste Corona regler er vi desværre nødsaget til at aflyse. Lørdag den 23. januar 2021 kl. 8.30 til ca. 16.00 afholder vi sæsonens sidste fællesjagt. Vi mødes ved klubhuset og kører …

Nyheder fra Danmarks Jægerforbund

19. jan. 2021
Den rekreative jagt er dømt ude i lovforslag vedr. 15 danske naturnationalparker. DJ ønsker lokale jægere indtænkt som en naturlig del af forvaltningen.
19. jan. 2021
DCE-rapport viser, at der udsættes mindst fem gange så mange gråænder som der reelt indberettes. Den mangelfulde indberetning bringer nu andeudsætningen i fare.
18. jan. 2021
Hvilke rovdyr har du på dit revir? Sneen gør det let at identificere sporene, og med jægerforbundets pjece kan du komme på sporet af alle danske rovdyr.
18. jan. 2021
DJ-repræsentant i Nationalpark Thy, Karen Serup, vil bl.a. kæmpe for hjortevildtets levevilkår og for den fortsatte jagt i Nationalpark Thy.
18. jan. 2021
HB-medlem Christian Clausen giver i Jyllands-Posten et modsvar på Dansk Ornitologisk Forenings bredside mod jagten. Læs debatindlægget her.
14. jan. 2021
Venstres Thomas Danielsen har stillet 6 spørgsmål til justitsministeren vedr. de øgede gebyrer på våbentilladelser og de såkaldte "nice to have" våben. I dag kom der svar.

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/