Velkommen til Rødekro og Omegns Jagtforening.

Rødekro og Omegns Jagtforening har hjemsted på adressen Lunderup Markvej 3, 6230 Rødekro, hvor vi har vores eget nyrenoveret klubhus.
Foreningen er startet i 1995 som en åben Jagtforening under Danmarks Jægerforbund og har i dag godt 230 medlemmer.

Vi råder over ca. 275 ha. jagtterræn som består af marker, mose, sø, krat og småskov.
Foruden fællesjagte arrangerer vi bukke- og kronvildtjagt på foreningens områder samt afholder klubaftener, riffelskydning, flugtskydning og meget mere.

Betalinger til foreningen skal ske på MobilePay nummer 398749 eller via overførsel til foreningens konto 8205 1570029297
Skriv venligst hvad betalingen dækker for.

Nyheder fra Rødekro Jagtforening

15. jan. 2023
Tirsdag d. 9. maj kl. 19 – 21 afholder vi riffelskydning på Vingsted Skydebaner. Du får her mulighed for at få riflerne indskudt og træne jagtlig skydning på såvel 100 meter som på 200 meter ban…
15. jan. 2023
Søndag d. 23. april kl. 10 – 12 afholder vi riffelskydning på Vingsted Skydebaner. Du får her mulighed for at få riflerne indskudt og træne jagtlig skydning på såvel 100 meter som på 200 m…
15. jan. 2023
Onsdag d. 19. april kl. 19 til 21 afholder vi riffelskydning på Vingsted Skydebaner. Du får her mulighed for at få riflerne indskudt og træne jagtlig skydning på såvel 100 meter som på 200 meter…
12. dec. 2022
Tilmelding til Bukkejagten 2023. Så er der mulighed for at tilmelde sig lodtrækningen for pladser til bukkejagten 2023 på foreningens arealer. Betingelserne for at deltage i lodtrækningen er: • et gyldigt me…
28. dec. 2022
Forlægning af Dåvildt Vi har arrangeret en spændende klubaften hvor Kjeld Thomsen vil vise os hvordan man forlægger et dådyr. Efter forlægningen vil de forskellige udskæringer blive udloddet t…
11. nov. 2022
Hermed indkaldes til Rødekro og Omegns Jagtforenings ordinære generalforsamling som afholdes mandag den 6. februar 2023 kl. 19.00 i klubhuset, Lunderup Markvej 3, 6230 Rødekro. Dagsorden ifølge vedtægte…

Nyheder fra Danmarks Jægerforbund

30. jan. 2023
Som medlem af jægerforbundet kan du i disse dage finde februar-nummeret af Jæger i postkassen og online. Er du ikke medlem endnu, kan du læse den gratis appetitvækker her.
30. jan. 2023
Ikke siden den nye jagtprøves indførelse i 2013/14 har så mange aspiranter gået til jagtprøve. Men udviklingen har ikke resulteret i flere jægere.
27. jan. 2023
Ænder fra Veststadil Fjord og Nyord har generelt lavt indhold af PFAS, mens prøver fra Agger Tange og Harboøre Tanger viser betydelige overskridelser af grænseværdier.
27. jan. 2023
Statusopdatering på markvildtindsatsens registrering af insekter. Et treårigt projekt, hvor frivillige ser på værdien af blomsterstriber for insekter i agerlandet.
26. jan. 2023
Den etiske diskussion i relation til jagten foregår også i Sverige, og ifølge forsker har den medvirket til bedre samforvaltning af det svenske storvildt.

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/