apr 012018
 

Pressemeddelelse april 2018 Råvildt – en art i fremgang

Råvildtbestanden er steget markant i antal, på bare tyve år er den cirka tredoblet. Hvordan jægerne skal håndtere antalsstigningen i den elegante hjorteart, fortæller Danmarks Jægerforbunds jagtkonsulent Fritz Heje Hansen, når han besøger Rødekro og Omegns Jagtforening, tirsdag den 17. april klokken 19,00 og fortæller om afskydning, særfredning, biologi og biotopkrav i sit foredrag i klubhuset Lunderup Markvej 3, Rødekro. Op igennem 70’erne nedlagde danske jægere 30.000-40.000 rådyr årligt. I de seneste jagtsæsoner er dette tal næsten tredoblet til over 100.000 rådyr, dog synes udviklingen at være stagnerende/let faldende, hvilket bl.a. skyldes råvildtsygen, som gennem de sidste godt 10 år har hærget råvildtbestande i visse landsdele. Omfattende skovrejsningsprojekter tillige med ændringer i biotopkrav, gør at man nu også ser råvildt, der næsten udelukkende lever på markarealer. Dette har forårsaget den store fremgang for den mindste hjortevildtart i Danmark.

Rådyret er kolossalt populært og eftertragtet blandt jægerne, og nu har de lokale jægere mulighed for at blive klogere med hensyn til den lille, graciøse “hjort”. Jægerforbundets konsulent og tidligere skytte, Fritz Heje Hansen, vil fortælle om dette flotte vildt.

Danske jægere skal takle den store bestand med omtanke, og det er man heldigvis også i stand til langt de fleste steder, mener jagtkonsulenten. – Den tid er for længst ovre, da råvildtet straks blev skudt, når det bredte sig til nye egne. I dag hersker i stedet den mentalitet, at man skal give en spirende lokal bestand mulighed for at etablere sig. Men omvendt skal man heller ikke lave særfredninger fra en kant af. Det er en misforståelse, at dette udelukkende er et gode. Jagttrykket på en vildtart er ikke proportionalt med jagttiden. Tværtimod levner en lang jagttid mulighed for at lave længere tidsrum mellem jagterne, og dermed give vildtet mere ro end i en kort komprimeret og hektisk jagtsæson.

Heje Hansen oplyser som eksempel, at bornholmske jægere havde ønsket særfredning for råvildtet i december måned, men det sagde myndighederne (Naturstyrelsen) nej til. En noget omvendt situation.

Konsulenten vil blandt andet komme ind på, hvordan man bør afskyde sin råvildtbestand. Hvor mange bukke, råer og lam, der bør skydes. En anden misforståelse er, at man skal frede råerne totalt. Gamle råer bliver ligesom gamle bukke meget territorie-hævdende og holder de unge og mere produktive råer væk. Så måske bør man overveje at skyde den gamle, grå rå og skaffe plads og leverum til to-tre unge og stærke råer.

Fodring, hegning, brug af hochsitz og trofæ-politik (hvilke bukke bør skydes, hvilke skal spares) er andre af de emner, som Fritz Heje Hansen vil fortælle om.

Foredraget er åben for alle med interesse for emnet. – se også mere www.roedekrojagtforening.dk

feb 162014
 

Næste byggeaktivitet er den 1. og 2. marts, hvor vi mangler hjælp til nedrivning og bortkørsel a vægene i det gamle klubhus.  Du må meget gerne må hjælpe til også gerne med bil og trailer.
Kontakt Dennis hvis du vil hjælpe (af hensyn til forplejning). mobil 2290 4063

jan 282014
 

Det er nu muligt at tilmelde sig vores nyhedsbrev direkte på vores hjemmeside

Tilmeldingen ligger på forsiden i øverste højre hjørne, hvor man taster sin email ind trykker “tilmeld”.

Der vil så komme et mail i ens indbakke, som man skal bekræfte ved at klikke på det link der er i mailen.

Mvh
Webmaster

 

 

jan 022014
 

JAGTTEGN 2014

Rødekro og Omegns Jagtforening afholder jagttegns kursus efter de nye gældende regler

På kurset får du kendskab til pattedyr og fugle samt våbenkendskab. Undervisning i jagtlovgivning og jagtetik, våbenøvelse på skydebanen samt skydning til lerdue.
Alt med henblik på at aflægge den obligatoriske jagtprøve, der afholdes engang i foråret 2014.

Kursus start januar 2014 Pris kr. 1.500,00 + evt. lærebog, skydebane og prøvegebyr.

Nærmere info og tilmelding til Christian på tlf. 51880036