apr 012018
 

Pressemeddelelse april 2018 Råvildt – en art i fremgang

Råvildtbestanden er steget markant i antal, på bare tyve år er den cirka tredoblet. Hvordan jægerne skal håndtere antalsstigningen i den elegante hjorteart, fortæller Danmarks Jægerforbunds jagtkonsulent Fritz Heje Hansen, når han besøger Rødekro og Omegns Jagtforening, tirsdag den 17. april klokken 19,00 og fortæller om afskydning, særfredning, biologi og biotopkrav i sit foredrag i klubhuset Lunderup Markvej 3, Rødekro. Op igennem 70’erne nedlagde danske jægere 30.000-40.000 rådyr årligt. I de seneste jagtsæsoner er dette tal næsten tredoblet til over 100.000 rådyr, dog synes udviklingen at være stagnerende/let faldende, hvilket bl.a. skyldes råvildtsygen, som gennem de sidste godt 10 år har hærget råvildtbestande i visse landsdele. Omfattende skovrejsningsprojekter tillige med ændringer i biotopkrav, gør at man nu også ser råvildt, der næsten udelukkende lever på markarealer. Dette har forårsaget den store fremgang for den mindste hjortevildtart i Danmark.

Rådyret er kolossalt populært og eftertragtet blandt jægerne, og nu har de lokale jægere mulighed for at blive klogere med hensyn til den lille, graciøse “hjort”. Jægerforbundets konsulent og tidligere skytte, Fritz Heje Hansen, vil fortælle om dette flotte vildt.

Danske jægere skal takle den store bestand med omtanke, og det er man heldigvis også i stand til langt de fleste steder, mener jagtkonsulenten. – Den tid er for længst ovre, da råvildtet straks blev skudt, når det bredte sig til nye egne. I dag hersker i stedet den mentalitet, at man skal give en spirende lokal bestand mulighed for at etablere sig. Men omvendt skal man heller ikke lave særfredninger fra en kant af. Det er en misforståelse, at dette udelukkende er et gode. Jagttrykket på en vildtart er ikke proportionalt med jagttiden. Tværtimod levner en lang jagttid mulighed for at lave længere tidsrum mellem jagterne, og dermed give vildtet mere ro end i en kort komprimeret og hektisk jagtsæson.

Heje Hansen oplyser som eksempel, at bornholmske jægere havde ønsket særfredning for råvildtet i december måned, men det sagde myndighederne (Naturstyrelsen) nej til. En noget omvendt situation.

Konsulenten vil blandt andet komme ind på, hvordan man bør afskyde sin råvildtbestand. Hvor mange bukke, råer og lam, der bør skydes. En anden misforståelse er, at man skal frede råerne totalt. Gamle råer bliver ligesom gamle bukke meget territorie-hævdende og holder de unge og mere produktive råer væk. Så måske bør man overveje at skyde den gamle, grå rå og skaffe plads og leverum til to-tre unge og stærke råer.

Fodring, hegning, brug af hochsitz og trofæ-politik (hvilke bukke bør skydes, hvilke skal spares) er andre af de emner, som Fritz Heje Hansen vil fortælle om.

Foredraget er åben for alle med interesse for emnet. – se også mere www.roedekrojagtforening.dk

Sorry, the comment form is closed at this time.