okt 152019
 


Rødekro og Omegns Jagtforening afholder igen jagttegnskursus hvor alle er velkommen.

Målet er, at give kursisterne en god introduktion til hvad jagt er og hvordan det bør drives, og samtidig gøre kursisterne i stand til at bestå den obligatoriske jagtprøve i foråret 2020.
Undervisning foregår efter undervisningsbogen og lovsamling fra Danmarks Jægerforbund.

Som en del af kurset er der obligatorisk våbenkursus, der både omfatter teori og praksis. Der trænes både skydning til lerduer, sikkerhed og afstandsbedømmelse.

Kurset starter mandag den 6. januar 2020 og foregår hver mandag fra 19.00 – 21.00 indtil ca. midt april.
Pris kr. 2.100 +200- = 2.300,- (undervisning + skydebane)
Depositum kr. 500 betales ved tilmelding

Udover prisen for kurset skal du betale for undervisningsbogen samt gebyret til den obligatoriske jagtprøve.
Alderskrav m.v.: Fyldt 16 år i det kalenderår jagtprøven aflægges, fast bopæl i Danmark


Kurset afholdes i Rødekro og Omegns Jagtforenings klubhus i Rødekro.


Nærmere info og tilmelding til Christian Eriksen på chrvejeri@hotmail.com<mailto:chrvejeri@hotmail.com> Mobil: 5188 0036

Sorry, the comment form is closed at this time.