okt 152019
 


Rødekro og Omegns Jagtforening afholder igen jagttegnskursus hvor alle er velkommen.

Målet er, at give kursisterne en god introduktion til hvad jagt er og hvordan det bør drives, og samtidig gøre kursisterne i stand til at bestå den obligatoriske jagtprøve i foråret 2020.
Undervisning foregår efter undervisningsbogen og lovsamling fra Danmarks Jægerforbund.

Som en del af kurset er der obligatorisk våbenkursus, der både omfatter teori og praksis. Der trænes både skydning til lerduer, sikkerhed og afstandsbedømmelse.

Kurset starter mandag den 6. januar 2020 og foregår hver mandag fra 19.00 – 21.00 indtil ca. midt april.
Pris kr. 2.100 +200- = 2.300,- (undervisning + skydebane)
Depositum kr. 500 betales ved tilmelding

Udover prisen for kurset skal du betale for undervisningsbogen samt gebyret til den obligatoriske jagtprøve.
Alderskrav m.v.: Fyldt 16 år i det kalenderår jagtprøven aflægges, fast bopæl i Danmark


Kurset afholdes i Rødekro og Omegns Jagtforenings klubhus i Rødekro.


Nærmere info og tilmelding til Christian Eriksen på chrvejeri@hotmail.com<mailto:chrvejeri@hotmail.com> Mobil: 5188 0036

jul 182019
 

Kronvildtjagt 2019
For perioden 1. september til 31. december 2019 udbyder foreningen et begrænset antal pladser til medlemmer af Rødekro og Omegns Jagtforening hvor indehaverne af disse kan drive kronvildtjagt på udpegede områder.

Betingelserne er:
• et gyldigt medlemskab af Rødekro og Omegns Jagtforening
• at man kan deltage i rundvisningen søndag den 11. august kl. 10.00 (dette er et krav).

Skriftlig tilmelding senest den 7. august 2019 skal ske via foreningens hjemmeside www.roedekrojagtforening.dk


Nærmere detaljer sendes kort tid efter tilmelding.

Bemærk venligst at kronvildtjagten ikke er tilladt i ugen op til klapjagter.
(se datoer på foreningens hjemmeside og på Facebook)

Der er kun et begrænset antal pladser, så først til mølle…….

Pris: 300,-

jul 182019
 

Trækkort til Andejagt
For perioden 1. september til 20. december 2019 udbyder foreningen et begrænset antal trækkort til medlemmer af Rødekro og Omegns Jagtforening således at der kan drive andejagt på udpegede områder langs å/sø.

Skriftlig tilmelding skal ske via foreningens hjemmeside www.roedekrojagtforening.dk.

Nærmere detaljer sendes kort tid efter tilmelding.

Bemærk venligst at andejagten ikke er tilladt i ugen op til klapjagter.
(se datoer på foreningens hjemmeside og på Facebook)

Husk der skal være egnet jagthund med ved andejagten.

Der er kun et begrænset antal pladser, så først til mølle…….

Pris 100,-

jul 182019
 

INFO, Fællesjagte 2019
Der er i år planlagt 5 fællesjagter på foreningens arealer på følgende datoer:
• Søndag den 6. oktober
• Lørdag den 2. november
• Søndag den 24. november
• Lørdag den 14. december
• Lørdag den 18. januar 2020.
Nærmere om jagterne kommer senere i september udgaven samt på Facebook og hjemmesiden.
Slå allerede nu et kryds i kalenderen og da der er mulighed for at tage gæster med på jagterne, er det en god mulighed for at invitere jagtvennerne med

jul 182019
 


Medlemmer af Rødekro og Omegns Jagtforening har mulighed for at leje klubhuset til møder eller fest.

Der er plads til ca. 36 personer og det nye køkken er fuldt udstyret med service og hårde hvidevarer.

Send en e-mail til klubhus@roedekrojagtforening.dk for yderligere information og vi kontakter dig.

Pris: oplyses

apr 012018
 

Pressemeddelelse april 2018 Råvildt – en art i fremgang

Råvildtbestanden er steget markant i antal, på bare tyve år er den cirka tredoblet. Hvordan jægerne skal håndtere antalsstigningen i den elegante hjorteart, fortæller Danmarks Jægerforbunds jagtkonsulent Fritz Heje Hansen, når han besøger Rødekro og Omegns Jagtforening, tirsdag den 17. april klokken 19,00 og fortæller om afskydning, særfredning, biologi og biotopkrav i sit foredrag i klubhuset Lunderup Markvej 3, Rødekro. Op igennem 70’erne nedlagde danske jægere 30.000-40.000 rådyr årligt. I de seneste jagtsæsoner er dette tal næsten tredoblet til over 100.000 rådyr, dog synes udviklingen at være stagnerende/let faldende, hvilket bl.a. skyldes råvildtsygen, som gennem de sidste godt 10 år har hærget råvildtbestande i visse landsdele. Omfattende skovrejsningsprojekter tillige med ændringer i biotopkrav, gør at man nu også ser råvildt, der næsten udelukkende lever på markarealer. Dette har forårsaget den store fremgang for den mindste hjortevildtart i Danmark.

Rådyret er kolossalt populært og eftertragtet blandt jægerne, og nu har de lokale jægere mulighed for at blive klogere med hensyn til den lille, graciøse “hjort”. Jægerforbundets konsulent og tidligere skytte, Fritz Heje Hansen, vil fortælle om dette flotte vildt.

Danske jægere skal takle den store bestand med omtanke, og det er man heldigvis også i stand til langt de fleste steder, mener jagtkonsulenten. – Den tid er for længst ovre, da råvildtet straks blev skudt, når det bredte sig til nye egne. I dag hersker i stedet den mentalitet, at man skal give en spirende lokal bestand mulighed for at etablere sig. Men omvendt skal man heller ikke lave særfredninger fra en kant af. Det er en misforståelse, at dette udelukkende er et gode. Jagttrykket på en vildtart er ikke proportionalt med jagttiden. Tværtimod levner en lang jagttid mulighed for at lave længere tidsrum mellem jagterne, og dermed give vildtet mere ro end i en kort komprimeret og hektisk jagtsæson.

Heje Hansen oplyser som eksempel, at bornholmske jægere havde ønsket særfredning for råvildtet i december måned, men det sagde myndighederne (Naturstyrelsen) nej til. En noget omvendt situation.

Konsulenten vil blandt andet komme ind på, hvordan man bør afskyde sin råvildtbestand. Hvor mange bukke, råer og lam, der bør skydes. En anden misforståelse er, at man skal frede råerne totalt. Gamle råer bliver ligesom gamle bukke meget territorie-hævdende og holder de unge og mere produktive råer væk. Så måske bør man overveje at skyde den gamle, grå rå og skaffe plads og leverum til to-tre unge og stærke råer.

Fodring, hegning, brug af hochsitz og trofæ-politik (hvilke bukke bør skydes, hvilke skal spares) er andre af de emner, som Fritz Heje Hansen vil fortælle om.

Foredraget er åben for alle med interesse for emnet. – se også mere www.roedekrojagtforening.dk