Bliv Medlem

 

Nye medlemmer bedes sende deres oplysninger til Formanden

René Nielsen, Åbenrå
Email: formand@roedekrojagtforening.dk
Eller mail: medlem@roedekrojagtforening.dk

Tilmeldingen skal indeholde oplysninger om:

  • Navn
  • Adresse
  • Fødselsdato
  • Tlf/email
  • Oplys også om du er medlem af en anden DJ Forening og ønsker at fortsætte
  • Hvis ja oplys så også Medlemsnummer i Dansk Jægerforbund

Medlemskabet af Rødekro og omengns Jagtforening betyder at:

  • Man modtager Jagtbladet Jægeren 11 gange om året
  • Man deltage ved alle vores jagter og arrangementer

Kontingentsatser for 2013

Ordinært medlem                                                                          kr 854,-

X- ordinært medlem  (Ordinær medlem i anden DJ forening) *) kr 200,- 

Junior (8-15 år)   *)                                                                     kr 125,-

Ungdomsmedlem (indtil 25 år)                                                     kr 488,-

Husstandsmedlem (1 skal være ordinær medl)  *)                      kr  400,-

Seniormedlem (fra 65 år)                                                             kr 575,-

*) modtager ikke bladet jægeren

Ved tilmelding midt på året reduceres kontingentet i forhold til den resterende tid af året.  Ved X ordinære medlemmer beregnes der dog altid års-kontingent.