Vi er en aktiv jagtforening under Danmarks Jægerforbund med stort aktivitetsniveau og mange gode jagttilbud til vores medlemmer.


Kommende arrangementer

Generalforsamling 2020.

Hermed indkaldes til Rødekro og Omegns Jagtforenings ordinære generalforsamling som afholdes mandag den 3. februar 2020 kl. 19.00 i klubhuset, Lunderup Markvej 3, 6230 Rødekro.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag som ønskes behandlet til generalforsamlingen skal være formanden skriftlig i hænde senest 15. januar 2020 på e-mail: formand@roedekrojagtforening.dk


Foreningen er vært med kaffe mv.
Husk opsatser af danske og udenlandske bukke samt krage-/skadeben, så vi kan kåre årets jæger.

På bestyrelsens vegne
René Nielsen

 

Jagttegnskursus

Rødekro og Omegns Jagtforening afholder igen jagttegnskursus hvor alle er velkommen.

Målet er, at give kursisterne en god introduktion til hvad jagt er og hvordan det bør drives, og samtidig gøre kursisterne i stand til at bestå den obligatoriske jagtprøve i foråret 2020.
Undervisning foregår efter undervisningsbogen og lovsamling fra Danmarks Jægerforbund.

Som en del af kurset er der obligatorisk våbenkursus, der både omfatter teori og praksis. Der trænes både skydning til lerduer, sikkerhed og afstandsbedømmelse.

Kurset starter mandag den 6. januar 2020 og foregår hver mandag fra 19.00 – 21.00 indtil ca. midt april.
Pris kr. 2.100 +200- = 2.300,- (undervisning + skydebane)
Depositum kr. 500 betales ved tilmelding

Udover prisen for kurset skal du betale for undervisningsbogen samt gebyret til den obligatoriske jagtprøve.
Alderskrav m.v.: Fyldt 16 år i det kalenderår jagtprøven aflægges, fast bopæl i Danmark

Kurset afholdes i Rødekro og Omegns Jagtforenings klubhus i Rødekro.

Nærmere info og tilmelding til Christian Eriksen på chrvejeri@hotmail.com Mobil: 5188 0036

Dato/klokkeslæt Event
26/02/2020
18:00 - 22:00
Vildtsygdomme og hygiejnekursus

H


Foreningens kontonr: 8205 1570029297

Betalinger vil fremover også kunne ske via Mobile Pay. Mobilnr er 93926230.
Skriv venligst hvad betalingen dækker


Udlejning af Klubhuset

Medlemmer af Rødekro og Omegns Jagtforening har mulighed for at leje klubhuset til møder eller fest.

Der er plads til ca. 36 personer og det nye køkken er fuldt udstyret med service og hårde hvidevarer.

Send en e-mail til klubhus@roedekrojagtforening.dk for yderligere information og vi kontakter dig.

Pris: oplyses