Vi er en aktiv jagtforening under Danmarks Jægerforbund med stort aktivitetsniveau og mange gode jagttilbud til vores medlemmer.

COVID-19 – Bemærk at aktiviteter kan ændres eller blive aflyst pga Corona.

Kommende arrangementer

Generalforsamling 2020.

Generalforsamling, nyvalgt bestyrelse og konstituering

Efter generalforsamlingen og konstitueringsmøde har bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Formand: René Nielsen
Kasserer: Bernd Weber
Næstformand: Frank Michelsen

Sekretær: Hans Christian Petersen
Medlemmer: Paul Beck, Bjarne Skødt, Ian Jørgensen (ny i bestyrelsen)
Suppleant: Peter Andersen og Kjeld Thomsen

Derudover er de permanente udvalg sammensat som følger:

Jagtudvalget: Tovholder er René, alle andre en med
Riffeludvalget: Tovholder er Peter, Kjeld og René er med
Flugtskydning: Tovholder er Paul, Frank er med
Aktivitetsudvalg: Tovholder er René og HC, Ian og Peter er medlem
Klubhuset: Tovholder er HC, Ian er med

På bestyrelsens vegne,
René Nielsen

 

Ingen Events


Foreningens kontonr: 8205 1570029297

Betalinger vil fremover også kunne ske via Mobile Pay. Mobilnr er 93926230.
Skriv venligst hvad betalingen dækker


Udlejning af Klubhuset

Medlemmer af Rødekro og Omegns Jagtforening har mulighed for at leje klubhuset til møder eller fest.

Der er plads til ca. 36 personer og det nye køkken er fuldt udstyret med service og hårde hvidevarer.

Send en e-mail til klubhus@roedekrojagtforening.dk for yderligere information og vi kontakter dig.

Pris: oplyses